Müügitingimused

1. Müügitingimused
1.1. Käesolevad Müügitingimused kehtivad baltirehv.ee e-poe klientide (edaspidi Ostja) ja Balti Rehv OÜ (edaspidi Balti Rehv) vahel kauba (edaspidi
Toode/Tooted) ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad baltirehv.ee e-poe Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. Balti Rehv OÜ jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades ning nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.baltirehv.ee
1.4. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Müügitingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

2. Hinnad
2.1. Kõik hinnad baltirehv.ee e-poes sisaldavad käibemaksu 20%.

3. Tellimuste vormistamine
3.1. Baltirehv.ee e-poest sobiva Toote tellimiseks peab need lisama ostukorvi.
3.2. Toote hind ja saadavus võivad jooksvalt ja etteteatamata muutuda. 
3.2.1. Toodete saadavust on võimalik kontrollida vastava Toote tootekaardilt.
3.2.2. Toodete hind on välja toodud tootekaardil ning soodushinna puhul kajastub seal nii soodus- kui tavahind.
3.3. Ostjal on võimalik ostukorvi sisu vaadata vajutades veebilehekülje päises asuvale ikoonile “Ostukorv”.
3.3.1. Ostukorvis olevat Toodete kogust saab muuta, kirjutades koguse lahtrisse soovitud Toodete arvu. 
3.3.2. Tooteid saab ostukorvist eemaldada vajutades samal real asuvale “ristile”.
3.4. Enne tellimuse vormistamist tuleb valida sobiv tarneviis. 
3.4.1. Transportkulu sõiduauto, maasturi ja kaubiku rehvi tellimusel Eesti piires on:​

  • 1-4 rehvi, 6 eur, (saared 9 eur), kohustus on vastata kulleri telefonile, mittevastamisel rakendub rehvi üleandmisel transpordi tasu vastavalt kullerfirma hinnakirjale.
  • 5-8 rehvi 8 eur, (saared 12 eur), kohustus on vastata kulleri telefonile, mittevastamisel rakendub rehvi üleandmisel transpordi tasu vastavalt kullerfirma hinnakirjale.
  • 9-rohkem 22 eur, (saared 33 eur), kohustus on vastata kulleri telefonile, mittevastamisel rakendub rehvi üleandmisel transpordi tasu vastavalt kullerfirma hinnakirjale.

Balti Rehv OÜ ladudesse Tallinnas ja Tartus on tarne alati tasuta.
Transportkulu veoautorehvi, traktorirehvi tellimisel Eesti piires on 12 eur rehv (saared 18 eur rehv).
Toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
3.5. Tellimuse vormistamiseks peab vajutama nupule “Vormista tellimus”.
3.6. Tellimuse kinnitamiseks vajutage nuppu “Kinnitan ja tasun”. 
3.6.1. Seejärel vormistatakse ettemaksuarve, mis tuleb tasuda krediitkaardiga,
pangaülekandega või kasutades pangalinki. 
3.6.2. Tellimuse kinnitus ehk ettemaksuarve saadetakse Ostja e-posti aadressile.
3.7. Tooted saadetakse kliendile peale arve tasumist.

4. Müügilepingu jõustumine
4.1. Ostja seob ennast tellimuse ja selle eest tasumisega pärast vajutamist nupule “Kinnitan ja tasun”.
4.2. Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva ettemaksu laekumist Balti Rehv OÜ arvelduskontole.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Balti Rehv OÜ tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks logistikapartneritele.
5.2. Kauba tarneaeg on 1-3 tööpäeva, alates makse jõudmist Balti Rehv OÜ pangakontole
5.2.2. Juhul, kui mingil põhjusel saadetis viibib, lepib  Ostjaga kokku sobiva tarneaja.
5.3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks peab Ostja hoolega üle kontrollima kohaletoimetamiseks sisestatud andmed ja vastama kindlasti Balti Rehv OÜ logistikapartneri esimesele telefonikõnele, telefonikõnele mittevastamisel ei saa kaupa üle anda. Teistkordne tarne on tasuline, 3 eur rehv.
5.4. Ostja võib Toote lepingu tingimustele mittevastavuse korral:
5.4.1. keelduda oma tellimusest;
5.4.2. nõuda kahju hüvitamist, hinnaalandust; 
5.4.3. Juhul, kui Toote asendamine peaks osutuma võimatuks, hüvitatakse Ostjale kauba maksumus.
5.5. Balti Rehv ei vastuta Toodete kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui Tooted on logistikapartneritele üle antud õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud
asjaoludest, mida Balti Rehv OÜ ei saanud mõjutada või ette näha.

6. Taganemisõigus
6.1. Baltirehv.ee e-peos ostetud Toodetele kehtib alates kauba kättesaamisest 14-päevane tagastamisõigus. 
6.1.1. Taganemistähtaeg lõppeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ostja või Ostja nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud Tooted füüsiliselt enda valdusesse.
6.2. Taganemisõigus puudub juhul toodet on kasutatud. (Rehvid monteerinud veljele ja/või neid on kasutatud).
6.2.1. Toodet on kasutatud majandus-ja kutsetegevuse eesmärgil.
6.3. Kauba tagastamisel tagastab Balti Rehv OÜ Ostjale tagastatava Toote maksumuse viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Balti Rehv OÜ saab teada Ostja otsusest Toode tagastada.
6.4. Ostja peab Toote Balti Rehv OÜ-le tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 5 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Balti Rehv OÜ-le Toote tagastamise soovist. Toote saab tagastada Suur-Sõjamäe 29a Tallinn 11415
6.5. Balti Rehv OÜ-l on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Balti Rehv OÜ on tagastatava Toote tagasi saanud.
6.7. Tagastamisele kuuluva Toote halvenemise korral vastutab Ostja Toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on Toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Toode peab olema kasutamisjälgedeta.
6.10. Kui selgub, et Ostja ei ole saanud tellitud Toodet, Toode ei vasta e-poes olevale kirjeldusele või Tootel ilmneb viga, siis ei pea Ostja tegema taganemisavaldust 14 päeva jooksul, vaid võib kasutada seadusest tulenevat pretensiooni esitamise õigust. 

7. Ostetud Toote kasutamine majandus- või kutsetegevuse eesmärgil (k.a juriidiline isik)
7.1. Juhul, kui ostetud Toodet on kasutanud majandus- või kutsetegevuse eesmärgil või on olnud ostjaks juriidiline isik, siis tavaline pretensioonide esitamise kord ei kehti. Nimetatud juhtumite korral on reeglina pretensioonide esitamise aeg 6 kuud või rohkem, kui tootja on nii lubanud. Selle perioodi jooksul tootjapoolsete defektide ilmnemisel Toode asendatakse või remonditakse.
7.2. Toodet ei asendata kui toodet on kasutatud. (rehvid monteerinud veljele ja/või neid on kasutatud). 

8. Vastutus ja pretensioonide esitamise kord
8.1. Balti Rehv OÜ ja Ostja vastutavad teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tehtud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Balti Rehv OÜ vastutab Ostjale müüdud Toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates Toote üleandmisest Ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. 
8.3. Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Toote puhul esitada Balti Rehv OÜ-le pretensioone kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul alates Toote puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Toote säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Toodet, kui Toote kasutamine halvendab veelgi Toote seisukorda.
8.4. Ostjal on võimalik Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh nõuda Toote parandamist või asendamist. Juhul, kui Toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, ebaõnnestub või põhjustab Ostjale põhjendamatuid ebamugavusi, on Ostjal õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagasi.
8.5. Balti Rehv OÜ ei vastuta Ostja süül Toote puuduste tekkimise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse Toote puudusi.
8.6. Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et Toode on ostetud Balti Rehv OÜ esindusest või e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Balti Rehv OÜ probleemi lahendamata jätta.
8.7. Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puudusega Toode. Balti Rehv OÜ ja Ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe, kui Toote puuduse olemuse ja põhjuse
väljaselgitamiseks on vaja Toode saata ekspertiisi.
8.10. Pretensooni esitamisel tuleb ära märkida:
8.10.1. Ostja nimi ja kontaktandmed;
8.10.2. Kaebuse esitamise kuupäev;
8.10.3. Toote puudus;
8.10.4. Balti Rehv OÜ-le esitatav nõue;
8.10.5. Viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.
8.11. Balti Rehv OÜ vastab pretensioonile kirjalikult 15 päeva jooksul pärast Ostja pretensiooni kättesaamist. Kui ei ole võimalik 15 päeva jooksul Ostja pretensioonile vastata, teatatakse sellest kirjalikult koos põhjenduse ja tähtajaga, mis ajaks vastus saadetakse.
8.12. Ostjal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on  Riiklik Tarbijakaitseamet
Kohtuvälise lahendi leidja internetipõhiste tarbijavaidluste lahendamisel vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL)  määrusele 524/2013 .
8.13. Kui Ostja ja Balti Rehv OÜ ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
8.15. Ostjal on õigus pöörduda  Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

9. Vääramatu jõud
9.1. Balti Rehv OÜ ei vastuta tekkinud kahju või Toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Toote kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Balti Rehv OÜ ei saanud mõjutada või ette näha.

10. Isikuandmete kaitse ja turvalisus
10.1. Isikukaitse tingimustega saab lähemalt tutvuda baltirehv.ee kodulehel.
11.  Andmete töötlemine ja turvalisus
11.1. Kõik baltirehv.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja/Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Ostja/Kliendi nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.
11.2. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, samuti puudub ka Tirespot'i e-poel neile juurdepääs.
12. Muud tingimused
12.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
12.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Balti Rehv OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole mõistlikult vajaliku aja jooksul.
12.3. Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastamist uuenenud.

Tunnustatud partner ja parimad brändid

Pirelli
Bridgestone
Continental
Dunlop
Falken
Goodyear
Kraiburg
Michelin
Nokian
Yokohama
Bandag
Barum
Gripmax
Kleber
Windforce
Sailun