Garantii

Kõikidele Balti Rehv OÜ poolt müüdud toodetele kehtib tootjatehase poolt antud garantii 2 aastat.

Kliendi tellitud kaup on transpordil Balti Rehv OÜ laost kuni kliendile kättetoimetamiseni kaitstud Balti Rehv OÜ ja tema logistikapartneri vastutusel. Balti Rehv OÜ tagab rehvide asendamise või kauba maksumuse kompenseerimise mistahes juhtumil, mis puudutab saadetise kadumist või riknemist väljasaatmise momendist kuni kliendi poolt määratud aadressil kauba üleandmiseni.

 1. Balti Rehv OÜ poolt vahendatav tootjatehase poolt antud garantii katab nii toote materjali, kui ka tootmisest (tootmisprotsessist) tulenevad vead.
 2. Garantii alla ei kuulu alljärgnevad rehvide vigastused ja valest kasutamisest tingitud juhtumid:
  • rehvid, mida on kasutatud üle mustri kulumispiiri
  • rehvide vigastused, mis on tekkinud teeolude tõttu
  • rehvide vigastused, mis on tekkinud õnnetusjuhtumite (avarii, tulekahju vms) tagajärjel
  • vigastused, mis on tekkinud rehvide valest ekspluateerimisest (vale rehvirõhk, vale kokkujooks, balanseerimata rattad, rikkis amortisaatorid, auto ülekoormus, kettide kasutamine, naelutamine, võidusõit, off-road jms)
  • remonditud ning taastatud rehvid
  • ettekavatsetult rehvidele tekitatud vigastused
  • rehvide loomulik kulumine
    
 3. Müügigarantii andja on Balti Rehv OÜ, Suur-Sõjamäe 29a Tallinn Eesti 11415.
 4. Garantii taotlemise aluseks on garantii taotleja poolt vaja esitada avaldus defektse toote kohta, koopia ostuarvest ja  koos defektse tootega tuua need Balti Rehv OÜ kontorisse Tallinnas või Tartus.
 5. Vealisele tootele tehakse põhjalik ekspertiis. Kui läbiviidud ekspertiis tõestab materjali- või tootmisvea, siis rehv parandatakse, asendatakse uuega või hüvitatakse rahaliselt. Balti Rehv OÜ vahendab kauba parandamist, vahetamist või kompenseerimist tootja ja kliendi vahel.
 6. Balti Rehv OÜ poolt vahendatud ekspertiisi tulemusega mittenõustumise korral on garantii taotlejal suunata probleemne toode erapooletusse ekspertiisi.  Erapooletu ekspertiisi aeg on maksimaalselt 1 kuu. Erapooletu ekspertiisi kulud kannab garantii taotleja.

Lisaks müügigarantiist tulenevatele õigustele on Balti Rehv OÜ klientidel ka teistest EV kehtivatest seadustest tulenevate õiguste kasutamise võimalus. Võlaõigusseadusest tulenevalt võtab Balti Rehv OÜ vastutuse puuduste eest, mis on tootel ilmnenud kahe aasta jooksul arvates toote üleandmisest kliendile.

Tunnustatud partner ja parimad brändid

Pirelli
Bridgestone
Continental
Dunlop
Falken
Goodyear
Kraiburg
Michelin
Nokian
Yokohama
Bandag
Barum
Gripmax
Kleber
Windforce
Sailun